Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—„AKO” – Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich—

„AKO” – Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej, zabezpieczającej wyrób gotowy oraz poprawiającej jego właściwości”

Cel: Zmiana procesu produkcyjnego w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 354 850,00 zł
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 1,00 EPC
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług –
    18 000 000,00 zł

Wartość projektu: 854 850,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł