Szukaj
Close this search box.

—Dla akcjonariuszy—

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE: Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, zwołuje w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:30w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszyz następującym porządkiem obrad: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ust. 3 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołuje w dniu 20.02.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także użytkownicy, którym

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Zarząd „AKO” S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ust. 3 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołuje w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia w Sp. z o.o.

Zarząd „AKO” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy (Spółki Przekształcanej), KRS 0000055249, na podstawie art. 560 § 1 k.s.h. zawiadamia Akcjonariuszy, po raz drugi, o planowanym przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd Spółki Przekształcanej zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający w drugiej połowie

Czytaj więcej »

Zobacz również: