Szukaj
Close this search box.

—Aktualności—

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

„AKO SA” – realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo “AKO” – SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek, pn.: „Wysoko jakościowy panier spożywczy wyprodukowany w technologii bez komory fermentacyjnej.”  Cel projektu: podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności firmy poprzez wdrożenie do oferty produktowej spółki nowego, innowacyjnego panieru spożywczego.

Czytaj więcej »

„AKO” – Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„AKO” – Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej, zabezpieczającej wyrób gotowy oraz poprawiającej jego właściwości” Cel: Zmiana procesu produkcyjnego w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej.

Czytaj więcej »

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy – pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Beneficjent: AKO Spółka Akcyjna      Wartość projektu: 260 323,32 zł Cel: zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w max 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Czytaj więcej »

Informacja o dofinansowaniu – Wdrożenie strategii internacjonalizacji spółki AKO.

“AKO” – SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie strategii internacjonalizacji spółki AKO.” Cel: Umożliwienie przedsiębiorstwu zwiększenia poziomu handlu zagranicznego oraz jednocześnie dywersyfikacji (rozszerzenia) rynków zbytu. Opis przedsięwzięcia: AKO S.A poszukuje nowych rynków, na których będzie w stanie wyróżnić się przede wszystkim wysoką jakością swoich artykułów z branży

Czytaj więcej »

Informacja o dofinansowaniu – Rozwój zaplecza B+R w firmie AKO S.A.

„AKO” Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Rozwój zaplecza B+R w firmie AKO S.A. w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych nad produktami nadającymi właściwości prozdrowotne lodom i wyrobom piekarskim”. Celem projektu jest: rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmie AKO S.A. (firmaz sektora MŚP, z województwa kujawsko-pomorskiego), umożliwiającej opracowywanie, badanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych

Czytaj więcej »

Zobacz również: