Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Informacja o dofinansowaniu – Rozwój zaplecza B+R w firmie AKO S.A.—

„AKO” Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Rozwój zaplecza B+R w firmie AKO S.A. w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych nad produktami nadającymi właściwości prozdrowotne lodom i wyrobom piekarskim”.

Celem projektu jest: rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmie AKO S.A. (firma
z sektora MŚP, z województwa kujawsko-pomorskiego), umożliwiającej opracowywanie, badanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych produktów

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 740 460,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (EFRR): 270 900,00 PLN
Wkład własny: 331 100,00 PLN

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup aparatury naukowo – badawczej do laboratorium Badawczo – Rozwojowego firmy AKO, zakup mebli i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania rozbudowanego Centrum B+R oraz przeprowadzenie prac adaptacyjnych istniejącego zaplecza, w celu przystosowania go do nowych urządzeń. Dzięki zakupionym urządzeniom możliwe będzie przeprowadzenie prac B+R w kierunku opracowania nowych, innowacyjnych produktów, które następnie zostaną wdrożone do produkcji.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY