Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Informacja o dofinansowaniu – Wdrożenie strategii internacjonalizacji spółki AKO.—

“AKO” – SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie strategii internacjonalizacji spółki AKO.”

Cel: Umożliwienie przedsiębiorstwu zwiększenia poziomu handlu zagranicznego oraz jednocześnie dywersyfikacji (rozszerzenia) rynków zbytu.

Opis przedsięwzięcia:

AKO S.A poszukuje nowych rynków, na których będzie w stanie wyróżnić się przede wszystkim wysoką jakością swoich artykułów z branży piekarniczo-cukierniczej i lodowej. Rynek musi też umożliwiać konkurowanie z innymi eksporterami oraz z rodzimą produkcją.

Produkty eksportowe planowane do sprzedaży na nowych rynkach w ramach wdrożenia strategii internacjonalizacji to:

  • koncentraty i mieszanki piekarniczo-cukiernicze,
  • koncentraty lodowe.

Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie od 01.01.2020 roku do 30.11.2021 roku.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:

  • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1
  • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2): 3
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe: 1
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjne: 1

Wartość projektu: 499 891,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 327 629,15 zł