Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Zakończenie realizacji projektu inwestycyjnego—

Zakończenie realizacji projektu inwestycyjnego

W grudniu 2011 firma „AKO” S.A. zakończyła realizację projektu inwestycyjnego „Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego celem wzmocnienia konkurencyjności firmy „AKO” S.A. z Bydgoszczy”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach działania 5.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 5 175 281,70 zł netto, z czego dofinansowanie wynosiło 39% czyli 2 018 359,86 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup silosów do przechowywania surowców, wyposażenia Centrum Kompetencyjnego, nowoczesnych linii do mieszania i konfekcjonowania wyrobów gotowych oraz specjalistycznego oprogramowania.