Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Wezwanie—

Zarząd AKO Spółka Akcyjna wzywa wszystkich akcjonariuszy

Zarząd „AKO” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, KRS: 0000055249, (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj.: ulica Startowa 2a, 85-744 Bydgoszcz, pokój nr 310. Złożenie dokumentów możliwe jest w wyżej wymienionym pokoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba